headerphoto

Odbył się Jubileuszowy Zjazd Przemyślan
z okazji 120-lecia Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu
(1890 - 1974 - 2010)

           4 i 5 września 2010 roku w Przemyślu odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 120-lecia działalności społecznej członków Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu.

           Do pięknego, historycznego Przemyśla przybyli przemyślanie - członkowie i sympatycy Towarzystwa, aby wspólnie nasycać się majestatem jednego z najpiękniejszych polskich miast
i jakże wszystkim przyjazną atmosferą Jubileuszowego Zjazdu.

           Poczta Polska wydała z okazji Jubileuszu okolicznościowe karty pocztowe,
które sprzedawały i stemplowały w budynku Muzeum Ziemi Przemyskiej jej pracownice.

           Zjazd był ważny z dwóch powodów. Z okazji Jubileuszu 120-lecia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nadało Tytuł Honorowego Członka Towarzystwa: Elżbiecie Kasprzyckiej (Bielsko- Biała- Londyn), Kapelanowi KOSG O. Andrzejowi Gut, Dowództwu Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Posłowi RP Piotrowi Tomańskiemu, Barbarze Lorenz, Marianowi Zasadzińskiemu, Stanisławowi Marko, Tadeuszowi Niemiec i Jackowi Buczaniewicz.

           Ponadto w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzupełniono skład władz statutowych Towarzystwa. Do Zarządu weszli: Ewa Sawicka, Maria Niedźwiedź, Wiesława Radochońska, Feliks Górski i Zbigniew Jęczalik. A do Sądu Koleżeńskiego - Jan Zrajko. Całość programu prowadziła Prezes Zarządu Bogusława Pieczyńska, a Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano Zdzisława Koniecznego.

           Oprawę artystyczną Zjazdu stanowiła poezja Bogusława Kilara - członka Towarzystwa przybyłego z Kanady, recytowana przez autora poezji, Katarzynę Leszko, Małgorzata Wiśniewską, Weronikę i Patrycję Stolarz oraz Olę Pilch. Kasia i Małgosia ze Świetlicy Środowiskowej "Nadzieja" zaśpiewały również piosenki o Przemyślu.

           Jubileuszowy tort - w formie logo Towarzystwa, sponsorowany przez Elżbietę i Jan Teuchman - właścicieli II Fiore zachwycił nie tylko uczestników Zjazdu, ale i media.

           Po słodkim poczęstunku wszyscy udali się pod Urząd Miasta, aby tam uroczyście otworzyć wystawę plenerową "Jubileusz 120-lecia Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu". O historii Towarzystwa, wystawie, jak i wydanej monografii opowiedziała zebranym Prezes Bogusława Pieczyńska.

           O godz. 14.30 członkowie Towarzystwa przekazali młodzieży Zespołu Szkół Ekonomicznych w Przemyślu odremontowany grobowiec Wincentego Skwirzyńskiego,
a młodzieży Gimnazjum nr 2 w Przemyślu - grobowiec Wincentego Lonchampsa de Berier. Akty przekazania pod opiekę grobowców zostały podpisane przez: Annę Potocką
- z Zespołu Szkół Ekonomicznych, Dyrektor Gimnazjum nr 2Bogusławę Fijałkowską, Prezes Towarzystwa - Bogusławę Pieczyńska oraz ks. Tadeusza Patera
,
który te grobowce poświęcił.

           Pierwszy dzień Zjazdu zakończyło Jubileuszowe Spotkanie Przyjaciół Przemyśla
w Restauracji Wiedeńskiej, które było okazją do radości, relaksu i wspomnień. Wspaniałą oprawę muzyczną spotkania zapewnił zespół "Port Przemyśl, Kapela "Ta joj", Kapela Nadsańska oraz zaproszony DJ.


           II dzień Zjazdu rozpoczęto uroczystą Mszą świętą koncelebrowaną przez
Jego Eminencję Biskupa Adama Szala. Asystę mszy sprawowali oficerowie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Pismo św. czytał Prezydent Miasta Przemyśla - Robert Choma oraz Prezes Towarzystwa - Bogusława Pieczyńska. Dary
w trakcie mszy złożyli członkowie Towarzystwa: Alicja Chruścicka, Roman Taworski i Maria Dec. Poczet sztandarowy Towarzystwa tworzyli: Wiesława Radochońska, Marian Hnatyk
oraz Jagoda Kilar.
Chrzestnymi sztandaru byli Elżbieta Kasprzycka, Barbara Lorenz,
Jan Jawornicki oraz Bogusława Pieczyńska.

           Trzeba tak żyć, żeby świat uczynić lepszym - powiedział bp Adam Szal w homilii podczas Mszy św. w przemyskiej archikatedrze dla uczestników Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Biskup docenił, że Towarzystwo wkłada swój wysiłek w rozwój miasta i jego promocję. Przypomniał, że to właśnie staraniem jego członków powstał
w Przemyślu Park Miejski, a na jego wzgórzu postawiono trzy krzyże, od których przyjęło ono nazwę Wzgórze Trzech Krzyży.

           Podczas Eucharystii, na której obecni m.in. byli wicemarszałek województwa Stanisław Bajda oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Andrzej Matusiewicz z małżonką - Biskup Adam Szal poświęcił sztandar Towarzystwa.

           Za oprawę muzyczną liturgii odpowiadał Chór "Magnificat" z Przemyśla pod dyrekcja ks. Mieczysława Gniadego z solistką Barbarą Dobrzyńską z Warszawy oraz Harcerska Orkiestra Dęta Hufca Ziemi Przemyskiej pod batutą Jana Łaskarzewskiego.

           Należy dodać, że projekt sztandaru wykonał Pan Jan Jawornicki, a sztandar wyhaftowała siostra Agnieszka, Karmelitanka Bosa z Przemyśla.

           Uroczyste przekazanie Towarzystwu sztandaru odbyło się na Zamku Kazimierzowskim. Prezes Towarzystwa odczytała AKT nadania sztandaru, a w imieniu sponsorów głos zabrała
Pani Elżbieta Kasprzycka.

           Gwoździe do sztandaru wbiło 45 zaproszonych gości. Wśród obecnych na sali byli:
Poseł na Sejm Piotr Tomański, Poseł na Sejm Marek Rząsa, Poseł na Sejm Wojciech Pomajda, Wicemarszałek Stanisław Bajda, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Andrzej Matusiewicz, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, b. Europoseł Andrzej Zapałowski, Dyrektor Centrum Kultury i Nauki "Zamek"- Renata Nowakowska, Honorowy Obywatel Miasta Przemyśla - Tadeusz Niemiec, Dyrektor AutoFan- Robert Żero,Radny Eugeniusz Strzałkowski, w imieniu Posła Marka Kuchcińskiego- Bogusław Zaleszczyk, sekretarz Gminy Żurawica, Dyrektor Gimnazjum w Żurawicy- Jan Semków, przewodnicząca przemyskiego Koła PO- Ewa Sawicka, Przewodniczący przemyskiego Koła Diabetyków - Jan Zrajko.

           Uroczystość przekazania Towarzystwu sztandaru na Zamku Kazimierzowskim zakończył piękny, zachwycający słuchaczy koncert Dętej Orkiestry Harcerskiej Hufca Ziemi Przemyskiej.Szanowni Państwo.
Czuliśmy się uhonorowani obecnością tak wielu dostojnych gości.
Mamy nadzieję, że pobyt w naszym mieście dostarczył Państwu wielu miłych wrażeń, rekompensując trud włożony w przybycie
na Zjazd

W imieniu Zarządu- Prezes Bogusława Pieczyńska.

DZIĘKUJEMY INSTYTUCJOM WSPÓŁPRACUJĄCYM Z TOWARZYSTWEM, PARTNERSKIM I SPONSOROM:

 • Marszałkowi Województwa Podkarpackiego
 • Jego Eminencji Biskupowi Adamowi Szal
 • Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 • Prezydentowi Miasta Przemyśla-Robertowi Chomie
 • Wydziałowi Kultury, Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego
 • Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej
 • Centrum Kultury i Nauki "Zamek"
 • Centrum Kulturalnemu w Przemyślu
 • Chórowi "Magnificat" pod batutą ks. M. Gniadego
 • Harcerskiej Orkiestrze Dętej Hufca Ziemi Przemyskiej pod batutą J. Łaskarzewskiego
 • Janowi Jawornickiemu - projektantowi sztandaru
 • Robertowi Żero - "AutoFan"
 • Naftomotaż O/Przemyśl
 • Poczcie Polskiej O/Przemyśl
 • Kierownictwu Supermarketu Carrefour
 • Elżbiecie i Janowi Teuchman "Il Fiore"
 • Stanisławowi Marko
 • Elżbiecie Kasprzyckiej
 • Barbarze Lorenz
 • Marianowi Zasadzińskiemu
 • O. Andrzejowi Gut
 • Irenie Śliwie
 • Tadeuszowi Niemiec
 • Jackowi Rybienik- kwiaciarnia
 • Wojciechowi Szczepanik-wyroby wędliniarskie
 • Jackowi Buczaniewicz- wyroby cukiernicze

DZIĘKUJEMY ZA OPRAWĘ MEDIALNĄ:

 • Telewizji Polskiej O/Rzeszów
 • Telewizji kablowej TOYA - p. Teresie i Januszowi Kroczkom
 • Redakcji "Życia Podkarpackiego"
 • Redakcji "Przemyskiej Niedzieli"
 • Redaktorowi Naczelnemu "Naszego Przemyśla"
 • Redakcji "Nowin" I "Super Nowości"