headerphoto

Z wizytą w Zespole Szkół Usługowo- Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

           Na zaproszenie Dyrekcji i nauczycieli historii Zespołu Szkół Usługowo- Hotelarskich
i Gastronomicznych w Przemyślu Prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu - Bogusława Pieczyńska z Alicją Chruścicką - przewodniczącą Komitetu Ochrony Starych Cmentarzy spotkały się z młodzieżą klas czwartych.


           W trakcie spotkania w formie prelekcji i prezentacji multimedialnej przybliżono młodzieży historię i działalność statutową Towarzystwa Upiększania Miasta oraz jego kontynuatora - Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu.


           Spotkanie miało na celu uaktywnienie młodzieży i zainteresowanie jej uczestnictwem
w Klubie Młodych Przyjaciół Przemyśla i Regionu oraz realną działalnością na rzecz miasta i jego popularyzacji oraz promocji.


           Zainteresowanie prezentacją dorobku 119 letniego Towarzystwa wśród młodzieży
i nauczycieli było duże i rodzi nadzieję na pomyślną współpracę zapoczątkowaną wcześniejszym licznym udziałem młodzieży tejże Szkoły w ubiegłorocznej "Kweście 2008" oraz wspólną troską
o pamięć i groby obrońców miasta Przemyśla.


           Technikum im. Armii Krajowej obecnie otacza swoją troską nagrobek Jana Gołubickiego bohaterskiego kolejarza maszynistę, który nie zawahał się wykonać rozkaz Armii Krajowej wiedząc, że poświęci życie - postawił dobro Ojczyzny ponad własne życie.