headerphoto

IV Galicyjski Salon Sukcesu
połączony z Opłatkiem Przemyskich Stowarzyszeń

Misją Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu jest promowanie szczególnych osobowości naszego pięknego regionu. Stąd pomysł na współorganizację Galicyjskiego Salonu Sukcesu,
aby w ten sposób przedstawić Państwu osoby, które próbują zmieniać stereotyp myślenia
o naszym regionie.

Kapituła Salonu, która tworzą Przemyski Konwent Spoleczno-Gospodarczy, Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, Cech Rzemiosł Różnych, Przemyska Kongregacja Kupiecka, Regionalna Izba Gospodarcza, , Wschodnioeuropejskie Centrum Biznesu, Stowarzyszenie Projekt Polska informuje, że w dniu 20 grudnia 2009 r. o godz. 17.00
w Sali balowej Hotelu MARKO - Przemyśl, ul Lwowska odbył się

IV Galicyjski Salon Sukcesu połączony z Opłatkiem Przemyskich Stowarzyszeń.

Gośćmi grudniowego spotkania byli:

. przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego - mecenas Andrzej Matusiewicz
. wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta

Gospodarzem Salonu był Jan Piszak - prezes Przemyskiego Konwentu Społęczno-Gospodarczego, natomiast prezenterami zaproszonych gości byli: Bogusława Pieczyńska
- prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu oraz dziennikarz Jan Miszczak

Ceremoniał Opłatka prowadzili:

. J.Eks. ks biskup Adam Szal -Kościół Rzymskokatolicki
. Ks. Jan Tarapacki- Kościoł Grekokatolicki
. Ks. mjr Jerzy Mokrauz -Kościol Prawosławny
. Ks. Prałat Stanisław Krzywiński- Kościół Rzymskokatolicki

Znakomitą oprawę artystyczną zapewnił m.in. solistka Klaudia Nałęcz-Skałecka,
Kapela "6 złotych" ze Lwowa, Chór IRMOS
- chór prawosławny diecezji przemysko-nowosądeckiej z siedzibą w Sanoku

Spotkanie to organizowane było przy udziale prasy, radia i telewizji ,a zakończone było wspólnym biesiadowaniem i śpiewem. Degustację potraw wigilijnych zapewniła restauracja MARKO-Exim.

Jest to cykliczna impreza, spotkania odbywają się co miesiąc, mająca na celu ukazanie osiągnięć wybitnych osób związanych z naszym regionem. Uczestnikami spotkań są ludzie związani
z samorządem, gospodarką , kulturą i z innymi dziedzinami życia.

Kolejny Salon - to "Turniej starostów" - w dniu 13 lutego 2010 r. Osoby zainteresowane udziałem każdym spotkaniu zapraszamy po zaproszenia do biura TPPiR w środy od
godz. 16.00- 17.30.

Mając na uwadze znaczenie Galicyjskiego Salonu Sukcesu dla miasta i regionu przemyskiego
oraz prezentację tak znaczących dla regionu osób, uprzejmie prosimy o liczny udział w imprezie.

Dziękujemy sponsorom:

1. Ecovation Energy Polska Sp. z o.o.
2. Auto-WATKEM Rzeszów
3. PBS Bank
4. PGM sp z oo Przemysl
5. MPEC sp z oo Przemyśl
6. Stowarzyszenie Walki z Kalectwem
7. Tesco Przemyśl
8. MZK sp. Zoo
9. F.H.U. Marek Sas
10. Z Sz. U. H.i G. w Przemyślu
11. Billa - Przemyśl
12. Multibank Przemyśl
13. Instex Przemyśl
14. Delikatesy "Piotruś Pan"
15. Axces Production