headerphoto

Ks. ppłk. Andrzej GUT - "Przemyślaninem Roku 2008"

Statuekta            Laureatem tytułu "Przemyślanin Roku 2008"
został ppłk Ojciec Andrzej GUT - Kapelan Wojska Polskiego, poprzedni Przeor i Proboszcz Parafii cywilnej i wojskowej przy Kościele Karmelitów Bosych w Przemyślu.

Przybył do Przemyśla w 1991 roku do pustego zrujnowanego ,zamkniętego kościoła i klasztoru. Staraniem jego w 1992 roku kościół i klasztor wraz z ogrodami zwrócono Karmelitom, równocześnie powołał Parafię cywilną i wojskową.
W celu pozyskania funduszy na remonty powołał Fundację im. Marcina z Siecina hr. Krasickiego. Młody i pełen zapału Przeor zabrał się do prac - konserwatorskich i remontowych. Efektem jego nadludzkiej działalności jest obecny wygląd całego zespołu architektonicznego wraz z zabytkowymi murami obronnymi.

Na nabożeństwa dzięki Niemu zwołują wiernych dwa dzwony, Józef i AK, a z wieżyczki sygnaturka Teresa oraz miecz Św. Eliasza- był to wielki triumf i zasługa Ojca Andrzeja.

Dzięki Jego pracy duszpasterskiej powstało wiele grup modlitewnych, Diakonia Muzyczna, reaktywował chór karmelitański, był wielkim przyjacielem dzieci i młodzieży, wspomagał duchowo
i materialnie potrzebujących parafian, umiał godzić zwaśnionych i zintegrował środowisko wiernych.

Był wielkim patriotą, zgromadził wokół siebie rodziny Katyńskie, Sybiraków, ludzi pokrzywdzonych przez wojenne koleje losu. Dzięki Jego staraniom na filarze w kościele umieszczono pamiątkowe tablice pomordowanych Polaków.

Ojciec Andrzej był inicjatorem i realizował parady wojskowe, koncerty orkiestry wojskowej,
asystę żołnierzy i oficerów w czasie nabożeństw świąt państwowych i kościelnych, wraz z wojskiem obsługiwał doroczne uroczystości kalwaryjskie, wydawał miesięcznik katolicki Na Karmel,
na wniosek Ojca Andrzeja powołano Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

Wszystkie działania i wysiłek Ojca Andrzeja pozostawiły trwały ślad w życiu całego środowiska karmelickiego (cywilnego i wojskowego) oraz były i są szeroko znane i cenione na terenie miasta
i Ziemi Przemyskiej

3 maja 2009 r. na uroczystej sesji Rady Miasta Przemyśla Prezydent - Robert Choma, Przewodniczący Rady Miasta - Marek Rząsa i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu - Bogusława Pieczyńska wręczyli laureatowi statuetkę "Przemyślanina Roku 2008" a wszystkim nominowanym pamiątkowe albumy.