headerphoto

Przekazanie grobowca księżnej Felicji Lubomirskiej
- pod opiekę studentów Koła Naukowego Historyków Państwowej
Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, z którego inicjatywy i za którego staraniem został odnowiony grobowiec ostatniej przemyskiej księżny Felicji Hieronimowej Lubomirskiej uroczyście przekazało w dniu 26 października 2007 r.
w dalszą opiekę nad nim studentom Koła Naukowego Historyków Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu - obecnemu użytkownikowi Pałacu Lubomirskich.Zarówno postać księżnej, jak i miejsce jej wiecznego spoczynku zasługują na pamięć
i troskę młodzieży akademickiej studiującej historię Polski i regionalną w dawnym majątku rodu Lubomirskich. Należy tu wspomnieć, że Księżna Felicja Lubomirska zmarła 6 października 1930 r. w pałacu bakończyckim. Msza żałobna odbyła się dwa dni później w katedrze obrządku łacińskiego w Przemyślu, a 9 października została złożona na Cmentarzu Głównym, gdzie spoczywa po dziś dzień w wybudowanym później grobowcu.

Natomiast Księżniczka Karolina, jej córka po zajęciu miasta przez wojska sowieckie, we wrześniu 1939 r. przenosi się pod okupację niemiecką do Rozwadowa, gdzie umiera 9 stycznia 1940 r.
Po jej śmierci pałac i dobra ziemskie Lubomirskich odziedziczył jej brat, książę Jerzy,
który po wkroczeniu wojsk sowieckich
w 1945 r. został aresztowany i wywieziony w głąb Związku Radzieckiego, gdzie ślad po nim zaginął.

Tak zakończyła się „po mieczu” rzeszowska linia Lubomirskich i dziedziców Bakończyc, natomiast pozostała spadkobierczyni „po kądzieli” – księżniczka Jolanta Anna Karolina Pierre i jej rodzina.

Z pełnym zaufaniem, Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu liczące 117 lat, powierza opiekę grobowca ostatniej dziedziczki rezydencji Kołu Naukowemu Historyków, którego działania doprowadzą do promocji miasta nie tylko od strony historycznej, ale i zabytkowej.Dzień 26 października 2007 r. jest dla członków TPPiR szczególnym sprawdzianem słów powiązanych z czynami, a dla studentów Koła Naukowego - nowym wyzwaniem
i moralnym zadaniem a także zaproszeniem do naszego stowarzyszenia – ludzi zakochanych w historii Grodu nad Sanem.

DZIĘKUJEMY SPONSOROM:

  • BOZ – 3 z Przemyśla, ul. Sielecka 11a
  • GREINPLAST PLUS sp. z.o.o. z Przemyśla, ul Batorego 1
  • Zakład Karny – Przemyśl ul. Czarnieckiego
  • Zakład Doskonalenia Praktycznego w Przemyślu. ul. Dworskiego
  • Zakład Kamieniarski - Wojciech Mryc, Zbigniew Ziętara
  • Przedsiębiorstwo Ogrodnicze – Wojciech Kość
  • Spółka SITA - ul. Słowackiego 104
  • Pan Władysław Zych

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu zwraca się prośbą o wolne datki
w ramach kwesty na realizację projektu ratowania zapomnianych, zniszczonych grobowców wybitnych Przemyślan: powstańców styczniowych i listopadowych, obrońców Ojczyzny w I i II wojnie światowej, ludzi kultury, nauki i znanych społeczników, których groby są szczególnym pomnikiem naszej regionalnej historii.

Zbiórka środków odbędzie się w dniach od 31 X do 2 XI w godzinach od 11.00- 17.00, przed bramami Cmentarza Głównego i Zasańskiego w Przemyślu.

Kwestujący będą oznaczeni identyfikatorami naszego stowarzyszenia, a zebrana kwota zostanie komisyjnie przeliczona i ogłoszona w regionalnej prasie oraz telewizji Toya.

Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie w dziękujemy i zapraszamy do naszej siedziby, ul. Rynek 5 –IIp, w środy od 14.00 – 17.30