headerphoto

lek. med. Alicja Pietruszka-Zasadny - "Przemyślaninem Roku 2006"

Statuekta Laureatką tytułu Przemyslanin Roku 2006 została nominowana w kategorii Służba zdrowia i opieka społeczna - Alicja Pietruszka - Zasadny. W latach 2002 - 2005 pełniła funkcję dyrektora ds. lecznictwa w Woj. Szpitalu w Przemyślu i dyrektora naczelnego. Od 2005 r.- ordynator Oddziału Kardiochirurgii. W roku 1997 założyła Klub Metalowych Serc i jest jego honorowym prezesem. Dzieki niej w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu otwarto pracownię hemodynamiki i całodobowy dyżur zawałowy. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Echokardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą.
W 2000 r. zostałalaureatką ogólnopolskiego konkursu Lekarz Roku.

3 maja 2007 r. na uroczystej sesji Rady Miasta Przemyśla Prezydent - Robert Choma, Przewodniczący Rady Miasta - Adam Łoziński i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu - Bogusława Pieczyńska wręczyli laureatce statuetkę "Przemyślanina Roku 2006" a wszystkim nominowanym dyplomy gratulacyjne.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

- w kategorii: Działalność społeczna i charytatywna- Pan Stanisław Marko
- w kategorii: Rozwój kultury, nauki i sztuki - Pani Irena Śliwa
- w kategorii:Oświata i wychowanie - Pani Ewa Leśniak
- w kategorii: Przedsiębiorczość gospodarcza i postęp techniczny - Pan Andrzej Skulski