headerphoto

Nominacje - PLEBISCYT "PRZEMYŚLANIN ROKU 2009"


[Rozmiar: 8001 bajtów] ALICJA CHRUŚCICKAZnana działaczka społeczna, członek Prezydium Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Powiatowej Rady Zatrudnienia, Przewodnicząca Komitetu Ochrony Starych Cmentarzy sekcji TPPiR, organizatorka kwesty na ratowanie zapomnianych nagrobków obrońców Ojczyzny. Zawodowo instruktor kulturalno-światowy. Znana z pasji literackiej. W dziedzinie literatury wyróżniona w konkursie "POLSKIE PRZEŁOMY", poetka, autorka powieści, wielu felietonów i informacji prasowych promujących ciekawych ludzi z Przemyśla i regionu. Organizatorka konkursów literackich, wystaw artystycznych i spotkań autorskich.
Na rzecz przemyskich nekropolii poza kwestą organizuje spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą . Posiada odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznaną przez Ministra Kultury, oraz złotą odznakę PZEiR za zasługi dla Związku.


[Rozmiar: 8001 bajtów] ALEKSANDRA SOŁGA Założycielka, dyrektorka
i trenerka Szkoły Tańca "A-Z" działającej od 1994r. oraz fundatorka Przemyskiej Fundacji Rozwoju Tańca. Promuje Przemyśl w kraju
i za granicą. Jej Formacja Taneczna "A-Z" posiada wiele medali , nagród i wyróżnień; II miejsce i srebrny medal na Mistrzostwach Polski Formacji Tanecznych oraz tytuł Wicemistrza Polski w tańcu towarzyskim. Brała udział w Mistrzostwach Świata w Bremen - Niemcy. Ponadto osiągnęła dwa miejsca finałowe w Wiedniu
w prestiżowym międzynarodowym turnieju "Formacji Tanecznych -Donaupokal". Zajęła pierwsze miejsce w GRAND PRIX POLSKI
w DANCE 4 FANS (2009), oraz IV miejsce w GRAND PRIX POLSKI 2009r. Formacja taneczna "A-Z" jest laureatem Dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Przemyśla. Inspiruje działaczy społecznych
i uczestników ruchu tanecznego do udziału w życiu kulturalnym miasta.


[Rozmiar: 8001 bajtów] IRENA ŚLIWARodowita przemyślanka, malarka. Kocha swoje miasto i okolice. Często pokazuje piękno architektury zabytkowych Przemyśla i Krasiczyna,
oraz pejzaże Doliny Sanu. Z pasją maluje polskie kwiaty ".aby rozjaśniały szarzyznę codziennego życia". Rekordzistka pod względem wystaw indywidualnych (105). Otrzymała liczne odznaczenia honorowe, dyplomy, wyróżnienia z których najbardziej ceni sobie Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi i odznakę "Zasłużony Działacz Kultury", jak też wpis do Księgi "Zasłużony dla Miasta Przemyśla i byłego woj. przemyskiego". Wiele swoim prac przeznaczyła na cele charytatywne dla organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej. Pracowitość, talent i wyjątkowe walory osobowości przede wszystkim skromność i pokora, zyskały uznanie nie tylko w środowisku regionalnym lecz także w kraju.


[Rozmiar: 8001 bajtów] WALERIANA FELCZYŃSKADługoletnia zasłużona działaczka harcerstwa, doceniana przez grono instruktorskie
i młodzież harcerską. Odznaczona wielokrotnie przez ZHP. Posiada między innymi Srebrny Krzyż Zasługi oraz liczne dyplomy i nagrody.
W 1937 roku rozpoczęła studia we Lwowie podczas których
w drużynie harcerskiej ukończyła szkolenie medyczne na wypadek wojny i nalotów gazowych. Podczas wybuchu II wojny światowej była sanitariuszką na stacji kolejowej w Przemyślu. Seniorka znanego
i zasłużonego rodu rodziny Felczyńskich - cenionych przemyskich ludwisarzy. Wykonywane przez rodzinną firmę dzwony rozsławiły rzemiosło przemyskie oraz zdobyły uznanie klientów całego świata. Uczestniczyła i nadal aktywnie uczestniczy w działalności Firmy
od 1940r. Całe swoje życie poświęciła działalności charytatywnej pomagając bliźnim w potrzebie.


[Rozmiar: 8001 bajtów] ANDRZEJ BERESTECKIZnany i ceniony działacz
na rzecz osób niepełnosprawnych. Pomysłodawca, inicjator i wykonawca przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych oraz opiekuńczych dla dzieci niepełnosprawnych ich rodziców i nauczycieli. Sprawny menadżer w pozyskiwaniu środków finansowych oraz darów rzeczowych z Anglii na cele charytatywne dla dzieci niepełnosprawnych. Od 2003 r. prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Korytnikach dla osób niepełnosprawnych. Wieloletni członek Przemyskiego Sztabu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za swoją prace otrzymał miedzy innymi Krzyż za Zasługi dla ZHP, nagroda dyrektora SOSW nr 1 w Przemyślu
i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Pełni szereg funkcji społecznych m.in. Społecznego Dyrektora Biura Porad Obywatelskich
w Stowarzyszeniu Centrum Informacji Społecznych w Przemyślu.


[Rozmiar: 8001 bajtów] ADAM HALWAInicjator wielu działań i akcji rozwoju kulturalnego służących i skierowanych do osób potrzebujących.
Jest dyrektorem Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Organizator
i inicjator obchodów 20-tej rocznicy odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowej "A MURY RUNĄ", co stanowiło ogromną promocję miasta Przemyśla i odbiło się szerokim echem
w całym kraju. Animator pracy środowiskowej skierowanej na rozwój talentów i osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych. Niewątpliwą zasługą jest pozyskanie przez niego blisko 3 - milionowej dotacji
z funduszy europejskich na lata 2009/2010 na remont Centrum Kulturalnego w Przemyślu. Posiada liczne dyplomy i podziękowania
w tym szczególnej wartości od Federacji Organizacji Polskich
na Ukrainie, oraz Towarzystwa Muzycznego i Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej.GŁOSOWANIE TRWA OD 3 LUITEGO DO 23 KWIETNIA 2010 R. Głosujemy TYLKO NA JEDNĄ, NOMINOWANĄ OSOBĘ. Kupony są publikowane TYLKO w Życiu Podkarpackim i można wysyłać lub składać w:

. Biurze Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu - Rynek 5 - II p oraz
. Portierni Urzędu Miasta Przemyśl, Rynek 1

Kupony kserowane i błędnie wypełnione są nieważne. Ogłoszenie wyników w dniu
3 maja 2010 r. na uroczystej sesji Rady Miasta na Zamku Kazimierzowskim.