headerphoto

Nominacje - PLEBISCYT "PRZEMYŚLANIN ROKU 2008"

[Rozmiar: 8001 bajtów] Kazimiera Huszlak – polonista, wieloletni pedagog
i wychowawca, członek komisji konkursowych, instruktor ZHP, Członek Namiestnictwa Zuchowego i Kadry Kształcącej przy KH
w Przemyślu. Nagrodzona za wybitne osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze. Autor scenariuszy poświęconych Ochronie Środowiska, realizator programów na temat promocji zdrowia
i profilaktyki uzależnień. Ogromny wkład w rozwój uzdolnień artystycznych uczniów, w promocję regionu - wieloletnie przygotowania młodzieży do konkursów Krasomówczych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. Oddana młodzieży i pracy dla jej dobra.Statuekta Henryk Worobiec – Mistrz Fajkarski. Twórca słynnych przemyskich fajek - aktualny Prezydent Przemyskiego Klubu Fajki, Honorowy członek wielu Klubów Fajczarskich, ostatnio United Pipe Clubs of America. Ale także utytułowany kierowca rajdo-wy przemyskiego Automobilklubu, muzyk, twórca zespołu "Port Przemyśl" ale również żeglarz, sędzia żeglarski, V-ce Prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Żeglarskiego "Saling". Przemyślanin z pokolenia na pokolenie, dobrze znany mieszkańcom naszego miasta. Człowiek zakochany w Przemyślu, chętny do pomocy, koleżeński, uczciwy i rzetelny fachowiec.[Rozmiar: 8001 bajtów] Wacław Prosiecki – muzyk, animator kultury, pedagog w stopniu nauczyciela dyplomowanego, wicedyrektor Bursy Szkolnej w Przemyślu. Od wczesnej młodości aktywny muzyk grający w przemyskich zespołach Kolorowi, Kolory, Ptah, Oratorium, Ars Nova, Centrum, a także członek kabaretu Lancet. Współorganizator wielu festiwali (m.in. Mikołajki Jazzowe). Realizator cyklicznych imprez: "Mała Akademia Jazzu", "Regionalna Scena Jazzowa", "Gitarą
i piórem", "Kołowro-tek" oraz spotkań z wybitnymi aktorami
i reżyserami. Obecnie w Bursie Szkolnej realizuje kilka programów wychowawczych.

[Rozmiar: 8001 bajtów] Mariusz Olbromski – Absolwent KUL-u
i Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2000 r. dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Doprowadził do odrestaurowania Wieży Zegarowej
i zorganizowania tam Muzeum Dzwonów
i Fajek, jedynej tego typu placówki
w Polsce. Uzyskał fundusze i zrealizował remont 2 kamienic w Rynku i utworzył tam Muzeum Historii Miasta Przemyśla. Dzięki staraniom jego i współpracowników
w latach 2005-2008 zbudowano nowy gmach przemyskiego Muzeum. Autor opracowań naukowych i muzeologicznych, autor kilku książek poetyckich, członek warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.[Rozmiar: 8001 bajtów] Maria Głowaty – Dyplomowany nauczyciel matematyki I LO im. J. Słowackie. Egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Z przemyską oświatą związana od 1981r. Wspaniały pedagog i opiekun młodzieży
o niekwestionowanym autorytecie. Wyróżniona wielokrotnie nagrodami państwowymi i resortowymi. Wybrana w 2007r. "Najlepszym nauczycielem" w plebiscycie Życia Podkarpackiego. Jej podopieczni osiągają wiele sukcesów
w olimpiadach międzynarodowych i ogólnopolskich np. IV m. w XLVIII Międzynar. Olimpiadzie Matematycznej w Hanoi, udział w VI czesko-polskich Zawodach Matemat. II m.
i tytułu laureata w LVIII Ogólnopol. Olimpiadzie Matemat. Stanowi wzór postawy nauczycielskiej godny do naśladowania i propagowania.[Rozmiar: 8001 bajtów] Jan Hołówka – Lek. med., ginekolog położnik, spec. chemioterapii, założyciel pierwszej w mieście placówki onkologicznej oraz Przemyskiego Oddz. Polskiego Komitetu Zwalczania Raka. Inicjator powołania Klubu Amazonek
i onkologicznego tel. zaufania. Od 1984r. organizator cyklicznych badań pod kątem profilaktyki nowotworowej. "Zasłużony dla Woj. Przemyskiego", wy-brany "Społecznikiem Roku" w Plebiscycie "Pogranicza". Długoletni czł. i działacz PTTK, PCK, Pol. Tow. Lek., Tow. Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Honorowy Członek Pol. Tow. Zwal. Raka. W latach 2004-2008 prezes Przemyskiego Stow. Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka i inicjator wystawienia jego figury.[Rozmiar: 8001 bajtów] Jan Jawornicki – artysta, plastyk (amator) o wybitnych uzdolnieniach, takich jak: malarstwo, modelarstwo, projektowanie sztandarów, odznak ;metaloplastyk.
W środowisku przemyskim znany z wielkiego patriotyzmu, pracowitości, zaangażowania i społecznej pasji. Wieloletni instruktor ZHP - harcmistrz. Wielokrotnie odznaczany: Krzyż Oficerski i Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi dla Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych. Wyróżniany nagrodami Prezydenta M. Przemyśla i Wojewody Podkarpackiego (2008 r.) za całokształt działalności społecznej i artystycznej. Honorowy Członek TPPiR i Klubu Obrońców Przemyśla.[Rozmiar: 8001 bajtów] O. Andrzej GUT – ppłk. Kapelan WP, Przeor i Proboszcz parafii cywilnej i wojskowej przy Kościele O. Karmelitów Bosych w Przemyślu. Jego staraniem kościół i klasztor z ogrodami zwrócono Karmelitom, powołano parafię cywilną
i wojskową oraz Fundację im. Marcina z Siecina hr. Krasickiego, czego efektem jest obecny wy-gląd Karmelu wraz z zabytkowymi murami obronnymi, dwa dzwony: Józef i AK, pamiątkowe tablice pomordowanych Polaków na filarze Kocioła. Wielki patriota, duchowy opiekun rodzin Katyńskich, Sybiraków, obrońców Przemyśla. Inicjator grup modlitewnych, Diakonii Muzycznej, Oddz. Akcji Katolickiej, reaktywacji chóru karmelitańskiego, parad wojsk., koncertów orkiestry wojsk., asysty żołnierzy i oficerów w nabożeństwach, miesięcznika "Na Karmel". Wielki przyjaciel dzieci i młodzieży, wspomagający duchowo i materialnie parafian.GŁOSOWANIE TRWA OD 3 LUITEGO DO 15 KWIETNIA 2008 R. Głosujemy TYLKO NA JEDNĄ, NOMINOWANĄ OSOBĘ. Kupony są publikowane TYLKO w Życiu Podkarpackim i można wysyłać lub składać w:

. Biurze Towarzystwa przyjaciół Przemyśla i Regionu - Rynek 5 - II p oraz
. Portierni Urzędu Miasta Przemyśl, Rynek 1

Kupony kserowane i błędnie wyplenione są nieważne. Ogłoszenie wyników w dniu 3 maja na uroczystej sesji Rady Miasta na Zamku Kazimierzowskim.

Załączniki: