headerphoto

Odremontowane grobowce powstańców oddane pod opiekę młodzieży

          Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu w ramach środków z "Kwesty 2009", dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz udziału w kosztach Urzędu Miejskiego - przeprowadziło pełną konserwację dwóch zabytkowych grobowców i przekazało je pod opiekę młodzieży przemyskich szkół..

          Renowację grobowców zlecono firmie ARS Restauro Roman Dawidziak. W dniu 18 sierpnia br. dokonano odbioru prac konserwatorskich przy grobowcach. Obok członków Zarządu Towarzystwa, w osobach - Prezes Bogusława Pieczyńska, Przew. Komitetu Ochrony Starych Cmentarzy - Alicja Chruścicka oraz członek Zarządu - Roman Taworski w odbiorze uczestniczył wykonawca - Roman Dawidziak oraz przedstawiciel Woj. Konserwatora Zabytków, pracownik WUOZ Przemyśl - Irena Zając oraz osoby pełniące Wieloosobowe Stanowisko d/s Ochrony i Konserwacji Zabytków przy UM w Przemyślu.

          Uroczyste poświęcenie i przekazanie grobowców pod opiekę młodzieży odbyło się 4 września br. o godz. 14.30 w ramach Jubileuszowego Zjazdu Przemyślan z okazji 120-lecia Towarzystwa.

          Grobowiec rodzinny Wincentego Skwirzyńskiego uczestnika powstania styczniowego został przekazany pod opiekę młodzieży Technikum Ekonomicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, która licznie przybyła wraz z wychowawcą Panią Anna Potocką na tę uroczystość. Odczytano i podpisano AKT przekazania grobowca, jak również przygotowane przez młodzież pisemne zobowiązanie. Następnie grobowiec został poświęcony przez ks. Tadeusz Patera i złożono na nim kwiaty oraz zapalono symboliczny znicz.

          Z kolei grobowiec notariusza Wincentego Lonchampsa de Berier - powstańca listopadowego i więźnia stanu 1848,1863 roku został przekazany pod opiekę młodzieży
z Gimnazjum nr 2 w Przemyślu, która licznie przybyła wraz z Dyrektor Panią Bogusławą Fijałkowską oraz wychowawcą. Podpisano i odebrano AKT przekazania, a po poświęceniu złożono kwiaty i zapalono symboliczny znicz. Ks. Tadeusz Pater wygłosił do młodzieży obu szkół przesłanie, a na prośbę prezes Towarzystwa odśpiewano pierwszą zwrotkę "Roty".

          W uroczystym przekazaniu przez Towarzystwo wymienionych grobowców wzięli również udział członkowie Zarządu oraz członkowie honorowi i zwyczajni Towarzystwa.

          Bezpośredni kontakt z grobowcami bohaterów narodowych zrywów czyni historię Polski bliską sercu młodzieży. Troska o groby tych bohaterów to zaszczyt i wdzięczność za dar wolności, jaki bez ich poświęcenia nigdy nie nastąpiłby. To budzenie szacunku do tej wolności
i kształtowanie patriotycznej postawy w młodych Polakach. To kształtowanie dobrych wzorców osobowych i właściwego stosunku do kultury, sztuki oraz dziedzictwa narodowego.

Zapraszamy do udziału w kolejnej "Kweście 2010".