headerphoto

Gra Miejska "Wygraj Fundusze Europejskie"
w Przemyślu

          W dniach 18 i 19 marca 2010 r. młodzież przemyskich szkół średnich brała udział w Grze Miejskiej, realizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla
i Regionu - partnera Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, w ramach projektu
"Wygraj fundusze europejskie".

          Towarzystwo jako jedyne stowarzyszenie na Podkarpaciu zostało wybrane przez Fundację do współpracy partnerskiej .

          W pierwszym dniu młodzież z I i II LO, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych oraz Zespołu Szkół Elektronicznych
i Ogólnokształcących
podzielona na dziesięć ośmioosobowych zespołów przemierzała miasto Przemyśl w celu rozwiązania zadań, przygotowanych przez trenerów: Agate Olszewską
i Michała Brauna
w ramach GRY MIEJSKIEJ i zdobycia potrzebnych informacji.

          Gra miejska to nowy, niepowtarzalny sposób edukacji młodzieży. Kilkuosobowe zespoły uczestników, w ramach wylosowanych kategorii: Sport i rekreacja, turystyka, integracja społeczna, ochrona środowiska, transport, kultura, praca i bezrobocie - rywalizowały między sobą na ulicach miasta, starając się wykonać postawione przed nimi zadania w jak najkrótszym czasie. Liczyły się: szybkość działania, kojarzenie faktów i miejsc, skuteczna praca zespołowa, orientacja w terenie i odrobina sprytu.

Na podsumowanie Gry zespoły przygotowały prezentacje multimedialne.
          Drugi dzień - 19 marca miał formę Mini-festynu na Zamku Kazimierzowskim Na wstępie oficjalnie rozstrzygnięto konkurs fotograficzny: "Wygraj fundusze unijne- zmieniają nasze miasto i region", do którego przesłało swoje prace 19 młodych fotografów- amatorów. Jury konkursowe w składzie: Grażyna Niezgoda, Rafał Oleszek, Jacek Szwic przyznało nagrody
i wyróżnienia za najciekawsze prace. Nagrodę pierwszą otrzymała Anna Hładio drugą: Paula Szacka i Edyta Karnas, zaś trzecią Katarzyna Suwała. Przyznano również trzy wyróżnienia
dla Beaty Słupeckiej, Anny Pyrcioch i Aleksandry Skiby. Nagrody oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu wręczyła Pani Grazyna Niezgoda - przewodniczące jury, Koordynator projektu - przedstawiciel Fundacji - Pan Mirosław Kimla oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu - Pani Bogusława Pieczyńska

          "Był to trudny do ocenienia konkurs, ponieważ obiektami były budynki powstałe w oparciu
o fundusze unijne, dlatego szukaliśmy w tych pracach własnego artystycznego spojrzenia
i ciekawych interesujących rozwiązań"
- powiedziała Grażyna Niezgoda - przewodnicząca jury konkursowego.
          Kolejnym punktem Mini festynu były prezentacje multimedialne, przygotowane przez uczestników Gry. Prezentacje oceniło jury, pod względem merytorycznym, estetycznym
i wizualnym. Największą liczbę 128 punków i I miejsce zajęła grupa: Sport i rekreacja, drugie- Turystyka I, natomiast trzecie: Integracja społeczna. Wszystkie grupy otrzymały nagrody przekazane przez Lokalny Punktu Informacyjny Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego oraz ufundowane przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu.

Mini Festyn artystycznie ubarwił występ Zespołu Pieśni Tańca "Przemyśl", w wykonaniu którego zobaczyliśmy widowisko taneczne, inspirowane Ogniem i Mieczem
"Skrzetuski i Helena".

          W panelu dyskusyjnym "Młodzież kontra - władze miasta i powiatu" wzięli udział: Wiceprezydent Wiesław Jurkiewicz, Rafał Oleszek- przewodniczący Rady Miasta
w Przemyślu
, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Kurcz-Krawiec, Jadwiga Żmuda
- inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Beata Bielecka - Naczelnik. Wydziału Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju Urzędu Miasta w Przemyślu oraz Beata Gałęza i Adam Janusz z Lokalnego Punktu Informacyjny Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego oraz Ewa Sawicka przewodnicząca Miejskiego Koła PO w Przemyślu i Jan Zrajko -przewodniczący Koła Diabetyków w Przemyślu.

          Młodzież najbardziej interesowały problemy osób niepełnosprawnych, komunikacji miejskiej, segregacji odpadów komunalnych oraz działań władz samorządowych w kierunku zapewnienia miejsc pracy, aby wykształceni przemyślanie powracali do rodzinnego miasta.
          Zapytany o ocenę przebiegu Gry Miejskiej oraz o wrażenia z Mini Festynu w Przemyślu
- koordynator Projektu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w Warszawie Pan Mirosław Kimla stwierdził: Przemyska młodzież prezentowała wykonane zadania na bardzo wysokim poziomie. W rankingu miast, w których taka grę przeprowadzaliśmy jesteście na pierwszym miejscu. Dotychczas prowadził Wałbrzych, jednak poziom merytoryczny prezentacji multimedialnych, przygotowanych przez przemyską młodzież, jak i wysoki poziom artystyczny
Mini festynu spowodował, ze wyprzedziliście Wałbrzych.

          Listy gratulacyjne dla organizatorów Mini festynu przesłali: Europoseł Tomasz Poręba, poseł na sejm RP Piotr Tomański oraz poseł na Sejm RP Marek Kuchciński.
          Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla serdecznie za współpracę partnerską Polskiej Fundacji im Roberta Schumana w Warszawie, dziękuje Dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomicznych za pomoc wsparcie w organizacji rozpoczęcia Gry Miejskiej, Dyrekcji, pracownikom Centrum Nauki i Kultury "Zamek" za pomoc w organizacji Mini Festynu. Bardzo serdecznie dziękuje Dyrektorom oraz nauczycielom - opiekunom I i II LO, ZSE, ZSU-HiG, ZSEiO: Wiolettcie Hawaj, Romanowi Głowacz, Małgorzacie Krzeszowskiej Alicja Husarz,
Annie Potockiej, Grażynie Potockiej, Aleksandrze Gusztyła
oraz wolontariuszom- członkom Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla I Regionu: Janowi Zrajko, Feliksowi Górskiemu, Krystynie Stanisławek, Ewie Sawickiej, Jerzemu Zajic, Marianowi Hnatyk, Barbarze Matyja, Tadeuszowi Wilczkowi, Januszowi i Annie Jezierskim, Wiesławie Radochońskiej.
Z ramienia Towarzystwa Przyajciół Przemyśla i Regionu projekt przygotowała Bogusława Pieczyńska, przy wsparciu Alicji Chruścickiej i Ewy Sawickiej.

Zarząd TPPiR