headerphoto

Grobowiec ks. Józefa Wiejowskiego odnowiony !

           Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu w ramach ratowania od zniszczenia nagrobków zasłużonych dla miasta obywateli odrestaurowało bardzo zniszczony upływem czasu nagrobek ks. Józefa Wiejowskiego.

           Wykonawca prac konserwatorskich - Pan Roman Dawidziak z pieczono-witością odnowił wieńczącą nagrobek zabytkową rzeźbę św. Józefa z dzieciątkiem Jezus na ręku i lilią dłuta
Z. Rasińskiego z warsztatu Ferdynanda Majerskiego . Gruntowej renowacji poddana została również dolna część grobowca wraz
z płytą epitafijną umieszczoną w bryle kamiennej.

           Całość niezbędnych prac zamknęła się w kwocie 20 tys. złotych. Znaczną część kosztów (50%) pokrył Wojewódzki Konserwator Zabytków. Ponadto w kosztach partycypowała Kuria Metropolitarna (15%), pozostałe środki pokryło Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu z funduszy ubiegłorocznej kwesty. Odbiór grobowca po konserwacji odbył się 16 lipca br

           Koordynująca za całokształt działań w tym zakresie Alicja Chruścicka podkreśla: ocaliliśmy dla potomnych dzieło sztuki a także okazaliśmy pamięć i wdzięczność ks. Józefowi Wiejowskiemu wiceprezesowi Towarzystwa Upiększania Miasta(1912r),bo taką nazwę do 1974 roku nosiło Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla
i Regionu. Był społecznikiem wielkiego formatu.

           Ks. Józef Wiejowski był kanclerzem konsystorza przemyskiego, szambelanem papieskim
i honorowym kanonikiem kapituły przemyskiej. Urodził się w Kołaczycach w 1860r. W latach 1879 -1883 studiował teologię w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Został wyświęcony na kapłana w 1883 r. ,a swoją posługę kapłańską rozpoczął w Krościenku Wyżnym, a następnie , od28 IX 1884 do 22 XII 1884 kontynuował w Samborze.


           Przy katedrze przemyskiej pełnił funkcję kanclerza kurii biskupiej od 23 XII 1884 do 1918 r. Zmarł w Przemyślu 16 października 1924r.

           Dzięki staraniom ks. Józefa Wiejowskiego w Przemyślu zbudowano, m.in. klasztor
pw. św. Józefa i kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej Karmelitankom Bosym, odnowiono kościół Serca Jezusowego i gmach pojezuicki oraz podwyższono o kilkadziesiąt metrów wieżę katedralną.            Ks. Wiejowski prowadził także budowę klasztoru dla Sióstr Wizytek w Jaśle (wg planów Stanisława Majerskiego). Z jego inicjatywy i współdziałania stanął również okazały kościół
w Kołaczycach.
           Swoją wiedzą, doświadczeniem i pomocą wspierał wielu księży budujących obiekty sakralne i inne jak np.: kościół w Przeczycy, w Korczynie, w Przemyślu na Błoniu, Dom Katolicki, Małe Seminarium i Szkoła Praktyczna w Przemyślu.
           Wielkim dziełem ks. Wiejowskiego jest "Dom zdrowia" dla polskich kapłanów w Zakopanem (obszerny gmach o 30 kilku pokojach) oraz kaplica o 9 ołtarzach. W tę budowę angażował nawet swoje własne środki, gdyż tam zamierzał spędzić ostatnie lata swojego życia.
           W nawale prac znajdował czas na konferencje z inżynierami, umowy z robotnikami
a także skrupulatną pracę rachunkową gdyż na jego głowie były finanse Archidiecezji.
           Dla diecezji zakupił drukarnię, ale zabrakło fachowców i musiał ją sprzedać, założył stowarzyszenie wzajemnej pomocy kapłanów "Caritas", którego kapitały wskutek dewaluacji spowodowanej I wojną światową zmalały do zera.
           Swoją postawą dawał przykład twórczego i godnego życia. Nie przywiązywał się do rzeczy materialnych i hojną dłonią dawał zwłaszcza na cele publiczne gdzie grosz ofiarny mógł przynieść pomoc społeczeństwu. Ratował klasztory w czasie głodu (1918). Ponadto jego pasją była piłka ręczna, fotografia i sztuka.
           Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu zamierza powierzyć opiekę nad tym grobowcem studentów Seminarium Duchownego, dla których postać ks. Józefa Wiejowskiego winna być wspaniałym przykładem do naśladowania.
            Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu reaktywowało Komitet Ochrony Starych Cmentarzy, który społecznie koordynuje realizacją planu odnowienia wielu zapomnianych nagrobków obrońców ojczyzny i zacnych obywateli naszego miasta.


Każdy kto chciałby włączyć się w pomoc - proszony jest o kontakt z Towarzystwem, którego siedziba mieści się w kamienicy Rynku nr 5 w Przemyślu (dyżury w środy od 15.30-17.00) lub o kontakt telefoniczny z p. Alicją Chruścicką - 0166783145, kom. 668048853 ewentualnie pocztą elektroniczną: zarzad.tppir@gmail.com

Wsparcie finansowe można przelewać na konto TPPiR:
PBS O/Przemyśl 64 8642 1155 2015 1503 2814 0001 z dopiskiem "remont grobowców".
Informacje o działalności Towarzystwa na stronie: http://tppir.przemysl.pl