headerphoto

Spotkania Forum Dyskusyjnego Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu

           26 lutego 2009 r. spotkaniem z przewodniczącym Sejmiku Wojewódzkiego, znanym adwokatem przemyskim, p. Andrzejem Matusiewiczem reaktywowano działalność Forum Dyskusyjne Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu.

           18 marca br. w Klubie Osiedlowym PSM odbyło się drugie spotkanie, tym razem przewodniczącym Rady Miejskiej w Przemyślu p. Markiem Rząsą.


           Kolejne spotkanie odbyło się 15 kwietnia 2009 r. i poświęcone było szczegółowemu omówieniu, przez najbardziej kompetentne osoby (reprezentujące Urząd Miasta Przemyśla), koncepcji przebudowy przemyskiego Rynku wysłuchaniu opinii zarówno zwolenników jak
i przeciwników zamierzonej inwestycji, przed referendum zaplanowanym na 26 kwietnia br.

           Zgodnie z decyzją Rady Programowej, w skład której wchodzą Alicja Chruścicka,
Stanisław Sobczuk (przewodniczący) i Zenon Zasadny, zaakceptowaną przez Zarząd Towarzystwa, każde spotkanie odbywać się będzie w trzecią środę miesiąca, o godz. 17-ej (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień ).


           Spotkania są otwarte dla mieszkańców Przemyśla, a szczególnie dla członków Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdyż odbywają się placówce spółdzielczej przy ul. Biskupa Jakuba Glazera 10.

           Odbyte i planowane spotkania wpisują się wyraźnie w koncepcję społeczeństwa obywatelskiego w pełni zbieżną z celami i zadaniami statutowymi Towarzystwa. Potwierdzają to przebieg i charakter interesujących dyskusji. Dominowały rozmiary istniejącego w Przemyślu bezrobocia i braku perspektyw rozwojowych dla młodzieży, która często szuka swoich szans poza Przemyślem.


           W tym kontekście podkreślano niepełne wykorzystanie możliwości pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej dla tworzenia nowych, atrakcyjnych dla naszej młodzieży miejsc pracy. O sprawach tych i innych mówiono często nie bez emocji z olbrzymią troską, charakterystyczną dla obu stron dialogu: zebranych w Klubie mieszkańców Przemyśla i dostojnych gości.