headerphoto

Odbył się XII Zjazd Przemyślan

W dniach od 4 do 6 września br. odbył się XII Zjazd Przemyślan - doroczna impreza Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Uczestnicy Zjazdu, a zwłaszcza przyjezdni z wielu miast goście, mogli podziwiać Muzeum Ziemi Przemyskiej, w którego siedzibie nastąpiło uroczyste otwarcie Zjazdu.

Niezwykłą atrakcją pierwszego dnia Zjazdu była wizyta w zakładzie produkcji oświetlenia
"Lis-Poland" oraz koncert Zespołu "Port Przemyśl" prezentującego szanty.

W drugim dniu Zjazdu najodważniejsi i odporni na deszcz oraz zimno wyjechali wyciągiem krzesełkowym na Zniesienie, aby podziwiać panoramę, zmieniającego się z roku na rok Przemyśla.

O godz. 14.00 w pięknym budynku Muzeum Historii Miasta Przemyśla odbyło się otwarcie wystawy znanej w Przemyślu malarki, honorowego członka TPPiR oraz laureatki Plebiscytu "Przemyślanin Roku 2007" w kategorii nauka i sztuka- Pani Ireny Śliwy.

Należy podkreślić, że jednym z ważniejszych punktów Programu każdego Zjazdu Przemyślan
są spotkania w biurze Towarzystwa. Wspomnieniom o życiu w przedwojennym i powojennym Przemyślu nie ma końca. Najstarszy uczestnik dr Jerzy Klepacki z Bydgoszczy, pomimo 96 lat uczestniczył w XII Zjeździe i podzielił się swoimi refleksjami, wspomnieniami ze swojego życia. Podkreśla zawsze, że najciekawszym, a zarazem niebezpiecznym okresem jego życia była II wojna, kiedy to pełnił funkcję ordynatora w Szpitalu Żydowskim, przy ul. Glinianej, obecnie Rakoczego.

Po południu, przy pięknej, słonecznej już aurze odbyło się ognisko - "Spotkanie pokoleń"
w Ruszelczycach, integrujące młode i starsze pokolenie przemyskich harcerzy z członkami
i sympatykami Towarzystwa.

Wspomnienia o przedwojennym i powojennym Przemyślu, przy wspólnym ognisku, przeplatane były zabawami ruchowymi i piosenkami na pewno na długo pozostaną w pamięci uczestników.

W niedzielę po uroczystej mszy w Kościele O.O. Karmelitów Bosych uczestnicy wraz
z Przeorem O. Pawłem Ferko i ks. płk. Wojciechem Warchoł Kapelanem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odwiedzili cmentarze, aby poświęcić, złożyć kwiaty i zapalić znicz na grobach odnowionych przez Komitet Ochrony Starych Cmentarzy- sekcji Towarzystwa.

Na Głównym Cmentarzu odremontowano grobowiec ks. Józefa Wiejowskiego (wiceprezesa Towarzystwa Upiększania Miasta z 1912r (wcześniejsza nazwa Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla
i Regionu), szambelana papieskiego, szczególnie zasłużonego obywatela dla miasta Przemyśla. Ponadto na Cmentarzu Głównym zrekonstruowano i odrestaurowano nagrobek burmistrza z XIX w., adwokata Stanisława Nałęcz Skałkowskiego.

Na cmentarzu Zasańskim w miejsce skorodowanego doszczętnie krzyża i ziemnego grobu postawiono nagrobek płk Franciszkowi Stutzmannowi odznaczonego krzyżem "Virtuti Militari, Krzyżem walecznych z okuciem, medalem pamiątkowym za wojnę1918-1921, medalem,10 lecia Odzyskania Niepodległości, odznaką Przyczółek Kijów.

Przewodnicząca Komitetu Ochrony Starych Cmentarzy Alicja Chruścicka podkreśliła: ziemna mogiła płk Franciszka Stutzmanna była przez dziesiątki lat miejscem zrzucania zbędnych kwiatów
i wypalonych zniczy oraz innych śmieci. Apeluję do mieszkańców Przemyśla o szacunek do zmarłych zwłaszcza dla powstańców listopadowych, styczniowych a także obrońców ojczyzny
i osób zasłużonych dla miasta, których walka i praca niosły temu miastu pomyślność i rozwój. Apeluje również o zgłaszanie zapomnianych nagrobków oraz informacji o losach spoczywających w nich osób. Zachęcam do hojności podczas "Kwesty 2009" , którą organizuje Towarzystwo w dniach od 31X do 2 XI br. przy bramach przemyskich. Zachęca też sponsorów do wpłat w miesiącu listopadzie br. na konto bankowe, z zaznaczeniem celu wpłaty.

Na zakończenie Zjazdu, na Zebraniu Sprawozdawczym Członków Towarzystwa powołano Komitet Obchodów Jubileuszu 120-lecia Towarzystwa jakie przypadnie w przyszłym roku oraz poinformowano zgromadzonych o zgodzie Prezydenta m. Przemyśla na rozprowadzenie cegiełek
z przeznaczeniem na wykonanie i nadanie Towarzystwu sztandaru.

W związku z pracą nad książkowym wydaniem monografii Towarzystwa zwracamy się do społeczeństwa i byłych członków Towarzystwa o podzielenie się informacjami i ciekawostkami historię naszego 119 letniego Towarzystwa.


Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu37-700 Przemyśl, Rynek 5; www.tppir,przemysl.pl Tel.(fax) 016 678 31 45, e-mail: zarzad.tppir@gmail.com
KRS 0000067372; NIP 795-15-66-035; REGON 000806358
Konto PBS O/Przemyśl 64 8642 1155 2015 1503 2814 0001