headerphoto

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu

Z miłości wracamy do rodzinnego miasta,
                        czyli echa X Zjazdu Przemyślan.

W dniach od 6 do 9 września br. odbył się X Zjazd Przemyślan, na który z różnych części kraju przybyli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu, m.in. wierni miastu od wielu lat: dr Jerzy Klepacki (Bydgosz), Państwo Halina i Leon Legeniowie z Jeleniej Góry, państwo Krystyna i Zbigniew Womaczkowie z Warszawy, dr Kazimierz Wańczowski z Lublina, Pani Tatiana Wojtanowicz z Krakowa i inni..Celem każdego Zjazdu jest integracja Przemyślan w działaniu na rzecz promocji miasta, jego osobowości i propagowanie turystycznych walorów - w kraju i poza jego granicami. Uroczyste otwarcie Zjazdu odbyło się w Archiwum Państwowym Przemy-ślu, a jego honorowym gościem był Prezydent Miasta Przemyśla - Robert Choma. Uczestnicy Zjazdu zapoznali się z wystawą, która w oparciu o pozyskane i zachowane w Archiwum źródła historyczne prezentuje Historie Towarzy-stwa od 1980 r. i jego honorowych członków oraz obrońców Przemyśla, skupionych niegdyś w jego sekcjach, tj. Klubie Obrońców Przemyśla i Klubie Byłych Żołnierzy Garnizonu Przemyśl (wystawa czynna jest do końca września br.)


Zjazd wzbogaciły imprezy towarzyszące. Znany w regionie poeta Mateusz Pieniążek ubarwił pochmurny dzień przybyłym Przemyślanom swoim poetycko - muzycznym programem,


Pani Irena Śliwa, dzięki uprzejmości Klubu Garnizonowego w Przemyślu zaprezentowała swoje ostatnio namalowane prace natomiast Towarzystwo Dramatyczne „Fredreum” wystawiło „Intrygę na prędce” - A. Fredry. Kolejny dzień Zjazdu to kolejne dla jego uczestników atrakcje: pod kierunkiem Pana Jerzego Krużela zwiedzono przemyskie podziemia.Natomiast Pan Tomasz Idzikowski, dzięki uprzejmości p. Wiesława Sokolika, w sposób profesjonalny, a Towarzystwo Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka w sposób niezwykle dowcipny przybliżyli gościom walory Twierdzy Przemyśl, szczególnie Fort VIII „Łętownia”.Drugi dzień Zjazdu zakończyło spotkanie integrujące Przemyślan mieszkających i przybyłych do rodzinnego Grodu nad Sanem, które odbyło się w Restauracji Wiedeńskiej Pani Mieczysławy Tomaszewskiej, przy pięknej muzyce akordeonowej mgr Stanisława Kucaba i śpiewie jego pięknej wokalistki.Tradycyjna, uroczysta msza św., celebrowana przez O. Gwardiana ppłk. A. Guta, poświęcona obrońcom Przemyśla i wszystkim członkom Towarzystwa rozpoczęła dzień trzeci Zjazdu, a po niej zwiedzanie Sali rycerskiej Kościoła Garnizonowego


i złożenie kwiatów na grobach prezesów TPPiR, Nieznanego Żołnierza oraz poświęcenie odnowionego nagrobka matki generała broni Stanisława MaczkaW uroczystościach tych brał udział europosł - Andrzej Zapałowski. Zapalono symboliczne znicze na pięknie udekorowanym żywymi kwiatami przez p. Bartosza Szubana - nagrobku. Troskę o dalszą pamięć tego miejsca powierzono II Liceum Ogólnokształcącemu im. prof. K. Morawskiego, którego młodzież zasadziła symboliczne drzewka i obsypała żwirem parcele wokół grobu.

Odnowienie nagrobka udało się Towarzystwu zrealizować dzięki sponsorom, a więc: Zakładowi Karnemu w Przemyślu, Firmie Greinplast PLUS sp. z. o.o, Firmie ArtCreo.pl, Spółce „SITA”, OWT Żurawica, Gospodarstwu Ogrodniczemu Fornal z Lipowicy.

Działania w zakresie odnowienia nagrobka z ramienia Zarządu koordynowała p. Alicja Chruścicka. Należy tu wspomnieć, że przed laty tym nagrobkiem opiekował się oficer armii gen. St. Maczka i równocześnie przewodniczący Klubu Obrońców Przemyśla p. Zbigniew Chabasiewicz, a później p. Krystyna Olszewska.Należy również dodać, że Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu reaktywowało Komisję Ochrony Starych Cmentarzy, działającą niegdyś w ramach Towarzystwa, która w najbliższych miesiącach odda odnowiony grobowiec ostatniej przemyskiej księżny – Felicji Lubomirskiej.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że liczba członków Towarzystwa stale rośnie, bo zgodnie z hasłem X Zjazdu „Każdy Przemyślanin powinien być członkiem Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych do naszej siedziby - Rynek 5 II p. Biuro czynne jest codziennie, a Zarząd pełni dyżur w środy od godz. 16 00 - 18.00.